Rian de Jonge Advies

Zelf inzicht krijgen en oplossingen bedenken

Over mij

Rian de Jonge

Ik ben opgegroeid in Zeeuws Vlaanderen, daarna heb ik voor studie en werk zo’n 10 jaar in heel Nederland gewoond. Rond 2000 mistte ik de omgeving en de Zeeuwse nuchterheid. Ik ben met mijn man teruggekomen naar Goes en kregen we 3 dochters.

De eerste 10 jaar van mijn carrière was ik projectleider civiele techniek en vervolgens 5 jaar teamleider Ruimtelijke Ordening. Mijn drive voor werkplezier en talentontwikkeling zette ik in voor betere bedrijfsresultaten. In 2012 kreeg ik de kans om van deze drive mijn baan te maken. Ruim 3 jaar werkte ik als procesbegeleider aan ontwikkeling van mensen, teams en de organisatie in zijn geheel. Daarnaast ben ik Leanpractioner (blackbelt) voor het verbeteren van bedrijfsprocessen. Ik geniet als medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en zelf hun proces verbeteren of toch dat moeilijke gesprek aangaan en daarbij trots zijn op zichzelf. Inmiddels ben ik voor mezelf begonnen, zodat ik mij voor veel meer werkgevers en medewerkers kan inzetten. Mijn overtuiging is: plezier in het werk en waardering voelen, levert beter en efficiënter werk op. Voor deze positieve werkhouding bij zowel werkgever als werknemer wil ik me heel graag inzetten!

Producten & Diensten

Persoonlijke coaching

Loop je vast in je werk, is de druk op je werk je te hoog, kom je steeds in dezelfde situaties terecht of lukt het gesprek met je leidinggevende of je medewerker even niet. Blijf niet tobben, laat je helpen! Natuurlijk moet je het uiteindelijk zelf doen, maar hoe fijn is het om wat handvatten te krijgen zodat je het zelf kunt oplossen. Wat ik voor je kan doen is met jou, jouw probleem analyseren en kijken naar welke aannames en overtuigingen daar achter zitten. Vervolgens maken we een plan om jouw situatie te verbeteren.

Lean Management

Heb je het gevoel dat het werk efficiënter uitgevoerd kan worden, maar kun je niet benoemen waar het ‘m in zit. Gaan er ondanks alle controles toch steeds foute producten de deur uit. Dan kan LEAN-management voor jouw bedrijf een oplossing zijn. Ik kan samen met jou en je medewerkers jullie processen doorlichten. De meerwaarde van het samendoen is dat ieders rol, taak en vooral ook verantwoordelijkheid aan bod komt. Het resultaat van deze aanpak is naast kwaliteitswinst en tijdswinst vooral ook bewustwording van ieders rol en de verantwoordelijkheid die daar bij hoort.

Portfolio

Coaching

Coaching

Leantraject Huwelijken

Leantraject Huwelijken

Organisatievisie

Organisatievisie

Coaching

‘Rian zorgt voor een veilige omgeving en is een gelijkwaardige gesprekspartner. Dat maakt dat er voor mij geen drempel is om lastige onderwerpen te bespreken. Samen met Rian kom ik dan snel tot de kern van het probleem’

Leantraject Huwelijken

In het administratief proces Huwelijken heb ik met medewerkers het aantal processtappen teruggebracht van 21 naar 7. Het bijhouden van 3 agenda’s hebben de medewerkers teruggebracht naar 1. De werkafspraken zijn geactualiseerd, waarbij ik thema’s als eigen verantwoordelijkheid en elkaar aanspreken duidelijk bespreekbaar heb gemaakt. Medewerkers kunnen weer zelf hun proces verbeteren en met verbetervoorstellen komen. Initiatief, trots en plezier kreeg weer de overhand.

Organisatievisie

Voor en door de medewerkers heb ik met een projectteam een ‘gedragen organisatievisie’ opgesteld. Met behulp van creatieve bijeenkomsten als lagerhuis versus over de streep of ouwe rotten, jonge honden raakten steeds meer mensen betrokken bij het gedachtengoed van de organisatievisie. Deze olievlek bracht beweging en energie teweeg.

Contact

Rian de Jonge Advies

Middelburgsestraat 49
4461 EG Goes

Mobiel: 06 2139 5402
E-mail: info@riandejongeadvies.nl
KvK nr: 616 228 26

Of vind mij via: